skip to main content
Een foto van de Amstelstroombrug

Een brug voor mens en dier

30 oktober 2023

1

Een brug kan meer zijn dan een verkeersverbinding. Neem de
nieuwe Amstelstroombrug in Overamstel. Die is niet alleen belangrijk voor de bewoners van deze nieuwe wijk, maar ook voor de natuur in het gebied.

Amsterdam bouwt hier in Overamstel de komende jaren zo’n 10.000 woningen. De brug is een belangrijke schakel in de ontsluiting van dit gebied. Hij verbindt de nieuwe buurten hier met de A2 en A10 aan de overkant van de Duivendrechtsevaart.

Maar de brug is ook een belangrijke aanwinst voor de natuur. Overal in de brug zijn plekjes gemaakt waar vogels, vissen, vleermuizen en insecten kunnen schuilen, eten of nestelen. En hij verbindt de stadsnatuur met de natuur even verderop in het buitengebied langs de Amstel.

Kraamkamers en insectenhotels

In de pijlers van de brug zitten holletjes waar ijsvogels hun nest kunnen bouwen. In de brugbalken zijn nestkastjes opgehangen voor oeverzwaluwen en in de middenpijlers zitten kraamkamers voor vleermuizen. Voor insecten zijn er insectenhotels gemaakt, ondiepe boorgaten in betonnen delen van de brug. In het water onder de brug zijn korven met hout en stortstenen afgezonken. Daar kunnen vissen schuilen.

Een schematische weergave van de verschillende nestkasten voor vogels en kraamkamers voor vleermuizen

Een weergave van de verschillende nestkasten voor vogels en kraamkamers voor vleermuizen

Bloemen voor vlinders en bijen

Voor vlinders, bijen en hommels is een groene middenberm op het brugdek gemaakt. Daar worden ook veel bloemen gezaaid, zodat bijen, hommels en vlinders hier kunnen landen en bijtanken. De groenstrook sluit aan bij de groene middenberm van de straat waar de brug in ligt, de Amstelstroomlaan. Die is ook in het ontwerp meegenomen en is voorzien van een waterbuffer. Die zorgt ervoor dat de planten voldoende water krijgen, ook als het langere tijd droog is.

Artist impression van de Amstelstroombrug

Duurzame materialen

Daarnaast is de brug ook goed voor de natuur doordat hij voor een groot deel is gebouwd met duurzame materialen. De bakstenen zijn van gerecycled keramiek, de balustrades en bankjes van duurzaam hout en de verlichting bestaat uit ledlampen.

Kademuren

Aan de oostzijde van de Duivendrechtsevaart zijn ook nieuwe, groene kademuren gebouwd. De kademuren zijn gevoegd met kalkmortel die het groeien van plantjes in de kademuur bevordert. Onder water zijn holtes gemaakt waar vissen kunnen schuilen en paaien. En er is een zogenaamde fauna uittreedplaats (fup), waar watervogels uit het water kunnen klimmen.

Natuurinclusief

“Het is een geweldige mijlpaal dat deze brug er nu is”, zegt Maurice Backerra, die namens de gemeente als ecoloog bij het project betrokken is. “Het is de eerste natuurinclusieve brug van Amsterdam, waarbij vanaf het eerste ontwerp alle ecologische eisen en wensen zijn meegenomen.”

Daarmee is het ook een belangrijke inspiratie voor natuurinclusief bouwen in Amsterdam. Dat laatste betekent dat we bewust ruimte voor dieren en planten op, aan of in onze bouwwerken creëren. Zo zorgen we voor meer biodiversiteit in de stad, meer verschillende planten- en diersoorten die hier kunnen leven. En dat is weer goed voor de gezondheid van de mens in de stad.

Meer foto’s, impressies en video’s

Aannemer Mobilis heeft een mooi filmpje van de brug op LinkedIn staan. Je kunt het hier liken en delen.

Op de site van Smartland Landscape Architects, die tekenden voor het ecologisch ontwerp, vind je onder meer de mooie plaat hierboven. Hierin zijn alle ecologische voorzieningen visueel inzichtelijk zijn gemaakt.

Deel jouw mening

Anne Affourtit

Geweldig dat dit mogelijk is en ook gedaan wordt Ik hoop dat het een voorbeeld is voor veel meer klimaat bewuste keuzes!