skip to main content
Foto van Jacob Olie uit 1901 waarop de bouw van de Nieuwe Amstelbrug zichtbaar is

Historie

Het herstel van de bruggen en kademuren is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Amsterdam, en het collectieve geheugen van de stad.

Vanwege zijn ligging in een zompige moerasdelta aan zee, is Amsterdam vanaf het prille begin gebouwd met grachten, wallen en bruggen. Tegen de achtergrond van die infrastructuur hebben zich door de eeuwen heen talloze grote en kleine geschiedenissen afgespeeld. Op kades en bruggen met de namen van burgemeesters, kunstenaars, wetenschappers, voetballers en verzetshelden die in ons collectieve geheugen staan gegrift.

De eerste grachten werden in de 14e en 15e eeuw aangelegd om te zorgen dat de Amsterdammers hoog en droog bleven op hun wallen. En verder om bouwmaterialen te vervoeren en als verdediging van de stad. In de 17e eeuw werd het gebruik van de grachten voor de handel maar ook als schoonheidsideaal steeds belangrijker. In die periode bouwden we de huizen, bruggen en kademuren al op lange palen die 12 meter diep op een stabiele zandlaag stonden. In de 17e eeuw verschenen ook de eerste gemetselde kademuren zoals we die nu kennen.

In de 19e eeuw kwam het beheer van de kademuren bij de gemeente te liggen, en ontstond er een uniform beeld van bruggen en kademuren in de stad, met boogbruggen en gemetselde kademuren met dekstenen. En niet te vergeten de rijen bomen langs de grachten. In diezelfde 19e eeuw werd ook een groot deel van de grachten gedempt, en verdwenen er tientallen bruggen en kilometers kademuur. Maar in de 20e eeuw kwam het besef dat we hiermee de charme en aantrekkingskracht van onze prachtige stad om zeep hielpen. En kwam er een einde aan de dempingen.

Vanaf 2015 kreeg de stad te maken met een reeks van zinkgaten en uiteindelijk een kademuur die instortte aan de Grimburgwal. Gelukkig waren we toen al een paar jaar onderweg met een organisatie die is opgetuigd om het herstel van de bruggen kademuren grootschalig en in een veel hoger tempo aan te pakken. Zodat we ook in de toekomst geschiedenis blijven schrijven.