skip to main content
Een reiger staat in het groen op de tijdelijke versterkingsconstructie aan de Kloveniersburgwal.

Groen op de tijdelijke versterkingen

30 oktober 2023

2

Ze zijn natuurlijk goed voor de veiligheid en de bereikbaarheid, die roestbruine constructies waarmee we slechte kademuren en bruggen versterken. Maar een fraai gezicht is het bepaald niet. We fleurden ze op om de stad minder te ontsieren, en helpen tegelijkertijd de natuur een handje.

Bij verschillende constructies legden we tijdelijke natuur aan waarmee we de biodiversiteit vergroten en waterkwaliteit verbeteren. Moeras- en klimplanten, bloemen en wilgentenen gingen de grond in. En we installeerden viskorven, bloemrasters, plantkokers en vleermuiskasten.

Daarna was het afwachten hoe de natuur zich zou ontwikkelen. En dat wachten wordt beloond. De meeste planten en struiken groeien en bloeien voor het 2e jaar op rij, en ook vissen, insecten en watervogels vinden hun weg naar de voedselrijke en beschutte plekken. Geen tijd voor een wandeling door de stad? We brachten de tijdelijke natuur in beeld.

Leliegracht

Op de Leliegracht vaar je door een groene oase van moerasplanten en struiken.

Herengracht 213 – 243

Op de Herengracht hebben we de steunbalken gevuld met zand en ingezaaid met een bloemenmengsel. Ook de klimplanten gaan hier wortels maken en door de rasters groeien

Meerkoeten zijn veel te vinden in de constructies. Ze bouwen er nesten, broeden en eten de planten die er groeien

Herengracht 522 – 532

Op het stuk Herengracht tussen de huisnummers 522 en 532 is de kade een stuk hoger. Daarom is op deze plek een ‘wilgenbos’ met lange staken geplant. De wilg is de boom die de meeste insecten aantrekt. Elke 2 à 3 jaar worden deze wilgen geknot. De takken gaan naar de olifanten in Artis.

Prinsengracht

Bij de Prinsengracht zien we geen versterkingsconstructie. Daar is de kademuur bijna onzichtbaar versterkt met een nieuwe methode: groutinjectiepalen. Maar ook bij deze versterkte kade proberen we de biodiversiteit te bevorderen. In de bomen hangen nestkasten voor kool- en pimpelmezen en vleermuiskasten.

Kloveniersburgwal

Op de Kloveniersburgwal plaatsten we bijna 400 meter aan damwanden. Die schreeuwden om vergroening. Inmiddels groeien de klimplanten door de roosters heen en steken de wilgentenen en lisdodde boven de damwanden uit.

Een groene aanblik van de Kloveniersburgwal in de zomer, met bomen vol in blad en groen dat is aangeplant tussen de damwanden en de kade.

Een 'groene' versterkingsconstructie aan de Kloveniersburgwal

Deze nijlgans maakt dankbaar gebruik van het groene maaltje dat op de constructie groeit

Waalseilandsgracht, kade Binnenkant

Op de veiligheidsconstructie bij de Binnenkant langs de Waalseilandsgracht staan 82 plantenbakken. Via een automatisch systeem met druppelleidingen krijgen de planten de juiste hoeveelheid water.

Oudezijds Voorburgwal

Op de Oudezijds Voorburgwal maakten we een vlinderidylle in de veiligheidsconstructie. Het zand is ingezaaid met bloemrijke kruiden die aantrekkelijk zijn voor bijen, vlinders en andere insecten. In het voorjaar bloeien hier de krokussen, blauwe en witte druif, wilde kievitsbloem en oosterse sterhyacint.

Staalmeestersbrug en Groenburgwal

Bij de Staalmeestersbrug is het wat minder groen. De klimplanten groeien goed. Maar naast de brug zitten de zwanen, eenden, meerkoeten en duiven graag op de drijftuinen. Ze eten de moerasplanten, maar trappen ze ook plat. De planten kunnen daardoor niet goed groeien. Binnenkort worden er nieuwe plantjes ingezet en krijgen de drijftuinen een tweede kans.

Deel jouw mening

Ligita Poškutė

It is possible to find out how many staff and volunteers are working on this project? Thank you.

Kars Veling

Wow! Wat een prachtig initiatief. Win, win, winsituatie! Goed voor de veiligheid geweldig voor biodiversiteit in de stad en leuk voor de mensen die er langs komen