skip to main content
Man haalt vogelnest uit boom

Broeden op de bruggen en kades

19 maart 2024

In mei leggen alle vogels een ei. Maar het broedseizoen begint al in maart. Fauna-adviseur Peter van Poelgeest legt uit wat dat betekent voor de werkzaamheden aan de bruggen en kademuren.

Het zijn drukke tijden voor Peter van Poelgeest. Elke dag zie je hem wel ergens bezig langs de grachten om vogelnesten te inspecteren of oude nesten weg te halen. “Dat komt voor een deel doordat het broedseizoen eraan komt”, vertelt hij. “Dat loopt van maart tot juli, en is een kwetsbare periode voor de vogels. Wij mensen moeten ze dan zoveel mogelijk met rust laten. Ook bij het herstel van de bruggen en kademuren moeten we daar rekening mee houden. Vandaar die drukte in de periode voor het broedseizoen.”

Omgeving leefbaar houden

Peter doet dit werk in opdracht van de gemeente. Zijn bedrijf Duurzaam Fauna Advies is gespecialiseerd in de interactie tussen mens en dier in de stad, en hij ziet het als zijn opdracht om de balans goed te houden. Als een brug of kade vervangen moet worden, kijkt hij hoe we de omgeving leefbaar kunnen houden voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen die daar leven. “Dat kan door nestkasten op te hangen, maar ook door alternatieve leefgebieden te creëren.“

Duif met jongen

Peter zoekt ook naar oplossingen als er een nest in de weg zit van een bouwproject. “Zo zat er vorig jaar op een hameistijl van de Walter Suskindbrug een stadsduif met jongen”, vertelt hij. “Hierdoor kon de vervanging van de brug niet beginnen. Een nest met jongen is namelijk beschermd. Maar gelukkig konden we aantonen dat de jongen oud genoeg waren om bij de vogelopvang verder op te groeien voor ze konden uitvliegen. Zo is dat probleem uiteindelijk opgelost.”

Man in hoogwerker bij boom aan Amsterdamse kade

Het nest zat in een overhellende boom aan de Kloveniersburgwal

Nest weghalen

Vandaag verwijdert Peter hier aan de Kloveniersburgwal een verlaten houtduifnest. Een paar dagen later staat de kap van de boom gepland. Peter: “De boom moet weg, omdat hij te veel overhelt naar de gracht en op de zwakke kademuur drukt.” De vervanging van de kademuur staat gepland voor komend najaar.

Peter is al een paar keer eerder langs geweest om het nest te inspecteren. Hij heeft kunnen vaststellen dat het hier om een verlaten houtduivennest gaat. “Die zijn niet zo kieskeurig als het gaat om hun nesten. Ze keren vaak ook niet terug naar hun oude nest. Daarom mag dit verlaten nest nu ook weggehaald worden.”

Bewijs

De verkeersregelaar komt niet opdagen, maar gelukkig is Peters zoon Finn ook mee. Die kan de pylonnen neerzetten en de doorgang bewaken. Als de wagen met ladder op zijn plek staat, klimt Peter in het bakkie en manoeuvreert tussen de takken door naar boven.

Jongen naast de hoogwerker met krat met daarin het nest

Finn toont het nest dat uit de boom is gehaald

Voor hij het nest uithaalt, maakt hij eerst nog wat foto’s. Dat is nodig als bewijs en voor documentatie. Als hij weer beneden staat, maakt zoon Finn ook nog een paar foto’s en gaat het nest in een kast. Daarna is het inpakken en snel door naar de volgende locatie: ook weer een vogelnest dat uitgehaald moet worden, aan de Da Costakade.

Het broedseizoen

Het broedseizoen loop van 15 maart tot 15 juli. In die periode – maar ook daarbuiten - leggen vogels hun eieren en voeden ze hun jongen voor ze uitvliegen. Sommige vogels hebben in deze periode wel 2 of 3 legsels.

De nesten van vogels die broeden of gaan broeden zijn beschermd door de wet. Daarnaast zijn er ook nog vogels waarvan de nesten het hele jaar door beschermd zijn, zoals bijvoorbeeld de huismus, de gierzwaluw en de ooievaar. Hun nesten zijn het hele jaar door beschermd, omdat ze een beschermde status hebben en trouw zijn aan de plek waar ze leven en elk jaar terugkeren naar hun nest.

Als je zo’n nest aantreft op een plek waar je een kade of brug wilt vervangen, zul je voor een alternatief moeten zorgen. Bijvoorbeeld door een nestkast op te hangen, en in het geval van bijvoorbeeld een huismus te zorgen dat er voldoende groen overblijft waar hij kan schuilen en zich kan voeden. Vogels genieten een beschermde status als het inheemse, wilde vogels zijn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een niet-inheemse vogel als de halsbandparkiet, of een gedomesticeerde vogel als de stadsduif.

Deel jouw mening