skip to main content
Portret van omgevingsmanager Angela Nijland op een brug over de Waalseilandsgracht

Goed luisteren en veel geduld hebben

27 juni 2024

2

De geheime wapens van de omgevingsmanager

Van de uitnodiging voor de eerste bewonersavond tot de laatste stoeptegels, als we een kademuur herstellen is omgevingsmanager Angela Nijland van begin tot eind betrokken. Haar geheime wapens: goed luisteren en geduld hebben. Heel veel geduld.

Ongeveer een half jaar voordat de werkzaamheden aan een kademuur of een brug beginnen, houden we een bijeenkomst om bewoners en betrokkenen op de hoogte te stellen. Een omgevingsmanager organiseert zo’n bijeenkomst, vertelt Angela. “Op zo’n avond zien betrokkenen voor het eerst wat er gaat gebeuren aan hun gracht. Soms hebben we een inloopavond, soms een presentatie. Daarna kan iedereen vragen stellen aan het team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project. Daarin zitten in ieder geval een projectmanager, een technisch manager en een omgevingsmanager. De projectmanager of de technisch manager vertelt hoe we de brug of kade herstellen, de omgevingsmanager legt uit welke gevolgen het project heeft voor de buurt.”

Een omgevingsmanager is dan al maanden samen met de andere teamleden bezig met de voorbereidingen. Op basis van vooronderzoek en de werkplannen schrijft de omgevingsmanager het BLVC-plan. In zo’n plan staat een overzicht van maatregelen om de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie rondom een project te regelen. Angela: “Dan gaat het bijvoorbeeld over geluidsoverlast van machines of een radio op de bouwplaats, plankiers die zorgen dat bewoners bij hun huis kunnen komen, de inzet van verkeersregelaars bij het hijsen van lange damwanden en informatie die we geven over rijroutes, parkeren of het wegzetten van vuilnis tijdens de werkzaamheden.”

Werk met werk maken

Als ze werkzaamheden kunnen combineren, dan doet het team dat. “Dat noemen we werk met werk maken”, vertelt Angela. “Ons uitgangspunt is dat de straat zeker vijf jaar niet meer hoeft te worden opengebroken als we klaar zijn. Dus als partijen als Waternet of Liander voor dezelfde periode plannen hebben in dat stukje van de stad, willen we dat graag combineren met onze werkzaamheden.”

De planning van een project wordt ook voorgelegd aan een stadsdeelregisseur of de stadsregisseur. Die ziet erop toe dat verschillende bouwplaatsen elkaar niet dwars zitten. “Als wij de weg moeten stremmen, is het niet handig als verderop ook straten worden afgezet”, legt Angela uit.

Goed luisteren

Een omgevingsmanager jongleert met allemaal verschillende wensen, meningen en belangen. De ene bewoner wil koste wat kost dat de bomen langs de gracht blijven staan. De buurman wil niet dat parkeerplekken verdwijnen. En een ondernemer in de buurt is bang dat tijdens de werkzaamheden niemand z’n winkel of horecabedrijf weet te vinden. Red je daar maar eens uit. “Het begint met goed luisteren en geduld hebben”, zegt Angela. “Soms kunnen we samen een creatieve oplossing verzinnen. We doen bijvoorbeeld grondig onderzoek om te kijken of bomen kunnen blijven staan. En met speciale bouwhekken kunnen we ervoor zorgen dat de buurt er netjes uit blijft zien. Als mensen weten wat er gebeurt en waarom, is er meer begrip voor de beslissingen die we nemen.”

Soms gaat het er verhit aan toe. Angela krijgt wel eens woedende mensen aan de telefoon. “Natuurlijk geef ik het aan als de toon van het gesprek te ver gaat”, zegt ze. “Vaak kan ik de boosheid van mensen wel begrijpen. We moeten met elkaar in gesprek blijven. Dat lukt niet als ik de hoorn erop gooi.”

Vertrouwen

Eigenlijk vat dat het werk als omgevingsmanager het beste samen: goed luisteren naar alle betrokkenen. “Soms merk ik dat mensen de gemeente wantrouwen. Alsof we maar wat doen. Ik wil ze graag laten weten dat we alle belangen zorgvuldig wegen. Ik hoop dat ik met mijn werk een klein beetje kan bijdragen aan het herstel van het vertrouwen bij die mensen.”

Op dit moment werkt Angela aan vier projecten tegelijk. Gelukkig hebben die niet allemaal tegelijk piekdrukte. “Je moet weten waar je je aandacht aan moet besteden.” zegt Angela. “En relativeren, dat is ook heel belangrijk. Helaas lopen de zaken niet altijd even soepel in een project. Dan is het belangrijk om te blijven nadenken over oplossingen. En niet te gauw in de stress te raken.”

Deel jouw mening

Simon Sprietsma

Omgevingsmanagers zijn bijzondere mensen. Angela is een bijzondere omgevingsmanager. De haarlemmerolie van het management

Marco Kooiman

Leuk stukkie, Angela! Je bent goed in wat je doet.