skip to main content

Estafette op de Herengracht

Techniek

Video

30 oktober 2023

Op de Herengracht werken we aan het vervangen van de kade. Dat doen we anders dan anders: op een langer werkterrein, opgedeeld in verschillende vakken voor verschillende fasen van het werk. In een treintje voeren we die fasen gelijktijdig uit, als een estafette voor kadeherstel. Dat werkt sneller en goedkoper, en zorgt voor minder overlast.

Traditioneel herstel

Bij een traditionele vernieuwing van de kademuur werken we op een kort stuk kade van 35 meter. Pas wanneer het hele stuk kademuur is vernieuwd, schuiven we op naar een volgend stuk en gaan we daar aan het werk. Hierdoor moeten we telkens per fase bouwmaterialen en machines af- en aanvoeren. Dat is een tijdrovende en kostbare logistieke onderneming.

Van 35 naar 130 meter

Het werkterrein van 35 meter is vastgesteld op basis van het ladderbereik van de brandweer. Bij kadewerkzaamheden zetten we namelijk een groot deel van de straat af. Als dit een te lang stuk is, kan de ladderwagen van de brandweer niet meer alle panden bereiken. Door de werkvakken te beperken tot een lengte van 35 meter blijft ieder pand vanaf de kopse kant van het werkterrein bereikbaar om mensen uit huis te hijsen bij een noodgeval.

Voor het project aan de Herengracht maakten we vooraf goede afspraken met de nood- en hulpdiensten, en kwamen we samen tot alternatieve oplossingen zodat zij hun werk kunnen blijven doen. Hierdoor konden we een langer werkterrein van 130 meter realiseren.

Dynamische fasering

Het werken in verschillende vakken waarin we verschillende fasen uitvoeren noemen we een dynamische fasering. Binnen een werkterrein van 130 meter voeren we in 4 werkvakken het werk achter elkaar uit. Dat werkt zo: we beginnen op plek A met de eerste fase. Wanneer het werk daar klaar is, schuift dat onderdeel door naar plek B. Op plek A beginnen we dan aan de volgende fase. En zo verder, tot de volledige 130 meter is aangepakt. Met deze werkwijze gaan we sneller te werk, hoeven we minder kosten te maken, en verminderen we de overlast voor bewoners.

Deel van het werkponton dat doorschuift

De verschillende fasen

We beginnen in de eerste fase met het aanbrengen van een damwandscherm achter de oude kademuur. Hierdoor blijft de achterliggende omgeving stabiel. Dit is belangrijk om de grond achter de kademuur op z’n plek te houden en de panden aan de kade veilig. Als het damwandscherm staat, schuift dat onderdeel door naar het volgende werkvak en starten we in het eerste werkvak met fase 2: het slopen van de oude kade.

Plaatsing van damwanden

In fase 3 boren we grote stalen palen 20 meter diep in de bodem, op de zogenaamde tweede zandlaag. We vullen de palen met wapening en beton. Vervolgens plaatsen we betonnen prefabelementen. Dat zijn delen van de kademuurconstructie die we vooraf op een andere locatie al hebben gemaakt. Tot slot werken we in de laatste fase alles netjes af. We vullen de boel aan met zand, vernieuwen de riolering, richten de straat opnieuw in en planten nieuwe bomen. De kademuur zelf metselen we netjes af in de bekende Amsterdamse stijl, zodat hij mooi past in de historische omgeving.

Machine speciaal ontwikkeld om de grote stalen buispalen de bodem in te schroeven

Deel uw mening