skip to main content

'We gingen als een komeet'

Techniek

Video

10 april 2024

1

G-kracht is de eerste combinatie die vanuit het Innovatiepartnerschap Kademuren (IPK) doorstroomt naar een raamcontract met de gemeente. De komende vier jaar gaat de combinatie minstens 1100 meter kademuur vervangen, met een optie op nog eens vier jaar. Het is de bekroning van een lang innovatieproces dat uitmondde in een bijna vlekkeloos verlopen pilot aan het Singel.

Voor raamcontractmanager Edwin Boonstoppel begint het verhaal in januari 2019 als hij op de Infratechbeurs de stand van aannemersbedrijf Gebroeders de Koning bezoekt. De Koning heeft zich samen met infrabouwer Van Gelder en het Japanse Giken als G-kracht ingeschreven voor het Innovatiepartnerschap Kademuren. Dat is een uitvraag naar innovatieve oplossingen voor vernieuwing van de Amsterdamse kademuren. De innovatieve techniek die G-kracht binnen deze aanbesteding wil ontwikkelen draait om het Giken Reaction Based-systeem, een techniek waarbij funderingspalen trillingsvrij en geluidsarm door de bestaande kademuur diep in de bodem worden geschroefd.

Edwin is direct enthousiast. “Zoals de uitvraag was opgesteld beloofde het een prachtige mix van innoveren en intensief samenwerken. En dat in de binnenstad van Amsterdam, bepaald niet de minst opvallende plek in het land. Dat maakt het toch nog een stuk interessanter.” Na een goed gesprek hakt Edwin de knoop door en wordt tendermanager van het project.

Samen aan de slag

Ruim een jaar later, in mei 2020 kan Edwin met G-kracht aan de bak. Samen met twee andere consortia, Koningsgracht en Kade 2.020, winnen zij de aanbesteding. Dat betekent dat ze hun oplossing samen met de gemeente kunnen ontwikkelen en als de innovatie slaagt een meerjarig contract kunnen aangaan voor de vervanging van honderden meters kademuur per jaar.

De 3 combinaties werken samen met een gemeentelijk team dat bestaat uit een projectmanager, een contractmanager, een omgevingsmanager en een manager projectbeheersing. Bovendien is er voor ieder team ook een technisch manager om de oplossing door de verschillende ontwikkelingsfasen te loodsen. Voor G-kracht is dat Merijn Buist, die vanaf het begin betrokken is geweest bij het opzetten van het IPK als innovatieve bouworganisatievorm. “Het idee om op een nieuwe, intensieve manier samen met de winnende marktpartijen hun innovaties te ontwikkelen, dat sprak me direct enorm aan”, zegt hij.

Edwin Boonstoppel en Merijn Buist op de Kloveniersburgwal

Edwin Boonstoppel en Merijn Buist

Na de gunning in april 2020 konden G-kracht en het projectteam van IPK van start. Het innovatietraject is ingedeeld in 3 fasen: een voorlopig ontwerp waarbij technisch wordt aangetoond dat het concept in theorie werkt, de ontwikkeling van een prototype waarbij een aantal cruciale technieken ook in het veld wordt getest, en uiteindelijk een pilot, waarin de oplossing wordt toegepast op een bestaande kade in de Amsterdamse binnenstad.

De techniek van G-kracht

De basis is een verankerde buispalenwand

G-kracht fundeert zijn nieuwe kademuur op buispalen die ze dwars door de bestaande kademuur boren. Ze boren 2 buispalen van 50 centimeter doorsnee tot in de tweede zandlaag en daarna 4 buispalen tot in de eerste zandlaag, met telkens 25 centimeter daartussen. Die ruimte vullen ze op met kortere buispalen die achter de grote buispalen in de eerste zandlaag worden geboord. Deze korte buispalen worden door de gronddruk tegen de grote buispalen aangedrukt.

In elke vijfde buispaal zitten drie gaten en een filtersysteem. Zo ontstaat een wand die gronddicht en tegelijk waterdoorlatend is. Dat laatste is belangrijk om het grondwater op peil te houden en zo de houten palen onder de huizen aan de kade in goede conditie te houden. De constructie met buispalen wordt bijeengehouden en verstevigd met een stalen gording, en ankers achter de kademuur .

Damwand van buispalen die boven water worden versterkt door een stalen gording

De oplossing van G-Kracht. Een rij stalen buispalen vormt een damwand. De stalen gording zorgt voor extra stevigheid

In de volledige uitvoering wordt de paalconstructie aangebracht in een vernuftig, snelwerkend treintje dat bestaat uit 3 onderdelen. De Pilerunner voert de buispalen aan, de Clamp Crane hijst ze op en voert ze in de Gyropress die ze vervolgens in de grond draait. Hierdoor is het ruimtegebruik op de kade en het water minimaal.

Deze volledig uitvoering is nodig als we onder bomen door willen werken (Clamp Crane) en te maken krijgen met woonboten die we willen laten liggen of als we te weinig ruimte op het water hebben om te werken (Pile Runner). In de standaarduitvoering worden de Clamp Crane en de Pile Runner niet meegenomen. De Gyropress wordt dan gevoed door een kraan op een ponton.

Als de paalconstructie staat, wordt de voorkant van de bestaande kademuur verwijderd. Tegen het restant en de buispalen komen prefab betonnen schorten met metselwerk. Als de schorten zijn geplaatst en afgewerkt komt daarbovenop nog een deksteen.

De methode is trillingsvrij en geluidsarm. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer in principe gewoon langs het werk doorrijden. Als er voldoende stroom aan de wal is, kan de kade ook volledig elektrisch gebouwd worden. En als de bomen verder dan 1,30 meter uit de kade staan, kunnen ze tijdens het werk blijven staan.

Hobbels in de ontwerpfase

Dat proces heeft uiteindelijk langer geduurd dan van tevoren was voorzien. “Als aannemer wil je liefst zo snel mogelijk naar buiten om je oplossing in praktijk te brengen”, vertelt Edwin. “Voor ons gevoel moesten we wel heel veel rapporten en memo’s produceren om onze oplossing op allerlei manieren te bewijzen.”

Volgens Merijn liep het ook uit, omdat er sowieso was gekozen voor een lange ontwerpfase, en omdat je tijdens zo’n innovatieproces vanzelf allerlei hobbels tegenkomt. “Zo waren er lange, intensieve discussies rond boombehoud en de ideale kadelijn”, vertelt hij. “En er was ook lang onduidelijkheid over de eisen die we moesten hanteren voor het overkluizen van een pakket KPN-kabels. Bovendien hadden we achteraf bezien de ontwerpfase en het toetsen nog niet strak genoeg ingericht.”

Vaste prijs

Maar de grootste hobbel bleken toch de kosten te zijn. “We hadden in de aanbestedingsfase een vaste prijs meegekregen, maar die bleek tijdens de ontwikkeling toch te laag om onze methode vol in te kunnen zetten”, vertelt Edwin. “Die vaste prijs bleef als een zwaard van Damocles boven onze oplossing hangen. Dat heeft de ontwikkeling van de innovatie toch wel belemmerd, en vooral ook veel tijd gekost, omdat hier allerlei discussies ontstonden.”

Tegelijkertijd kon de gemeente niet echt afwijken van die prijs, volgens Merijn. “We hadden dezelfde prijs afgesproken met alle drie de partijen. Dan moet je dat toch als een soort van level playing field aanhouden. Het leek bij de start ook een royale prijs die veel mogelijkheden bood. Maar desondanks bleek het toch een te strak jasje te zijn voor G-kracht.”

“Uiteindelijk hebben we onze uitvoeringsmethode dan ook versoberd”, vult Edwin aan. “Van de drie machines die we voor onze innovatie ontwikkeld hebben, zit alleen de Gyropress in de vaste prijs. Dat is ook het hart van onze oplossing. De clamp crane wordt alleen ingezet waar we onder bomen door moeten werken, en de pile runner hebben we alleen nodig als we achter woonboten langs moeten gaan werken.”

Gedeelde werelden

Op de vraag of ze ondanks deze tegenslagen de relatie goed hebben kunnen houden, antwoorden ze beide met een volmondig ja. “Ik denk dat dat komt omdat we allebei in de oplossing geloofden”, vertelt Edwin. “Bovendien hebben we begrip voor elkaars dilemma’s en problemen. Merijn heeft ook voor aannemers gewerkt, en ik voor opdrachtgevers, dan ken je elkaars wereld en dat helpt.”

“We zijn ook altijd open en eerlijk het gesprek aangegaan, en blijven praten”, vult Merijn aan. “We deelden de drive om er samen wat van te maken, de gezamenlijke missie om deze innovatie voor dit urgente en zeer zichtbare probleem in Amsterdam te doen slagen. Dat maakt het ook makkelijker om het geloof in de samenwerking te houden, tot oplossingen te komen en weer vol energie samen op te trekken.”

Pilot gaat als een komeet

Zo traag als het soms ging in de ontwerpfase, zo vlot ging de pilot aan het Singel. “Als een komeet”, vertelt Edwin met zekere trots. “We hebben daar echt kunnen bewijzen hoe goed onze oplossing is. We zijn er bijna geen hobbels tegengekomen. Misschien is het meer geluk dan wijsheid, maar als je het vergelijkt met de 2 andere combinaties, dan denk ik dat ons idee om niet voor of achter maar ín de bestaande kademuurconstructie te werken een heel goede is geweest. Wij boren in de bestaande kademuur en bouwen daar ook onze nieuwe constructie, wij weten wat we daar tegenkomen. De boor die wij gebruiken is daar ook voor ontworpen.”

Merijn knikt: “200 meter kademuur in 8 maanden vervangen, dat is echt heel snel”, zegt hij. “En dan ook nog alle beloften nakomen die je hebt gedaan: de rijweg openhouden voor al het verkeer, de vaarweg openhouden, alle bomen behouden, de afbouw van de kade direct goed doen, en natuurlijk trillingsvrij en heel geluidsarm werken. Dat is echt knap.”

“Het grootste compliment dat we kregen, kwam van de bewoners”, vertelt Edwin. “Die kwamen regelmatig spontaan langs om te zeggen hoe blij ze waren met onze uitvoeringsmethode en hoe stil wij ons werk deden. En als het gaat om de beeldkwaliteit van de nieuwe kade: onlangs nam ik een groepje belangstellenden mee naar de nieuwe kademuur, maar toen ik ter plekke aankwam, zag ik even niet meer waar nou de kademuur was die we tien maanden geleden hadden opgeleverd. Hij viel helemaal niet meer op in de omgeving, precies zoals we het hadden bedacht!”

De kademuur met nieuwe betonschorten met metselwerk en bomen langs de kade met beschermende beschoeiing

De bomen langs de kade kunnen tijdens het werk blijven staan

Raamcontract

Woensdag 10 april tekenen de gemeente Amsterdam en G-kracht als eerste van de 3 IPK-partners een raamcontract voor de komende 4 tot 8 jaar. “Dat is natuurlijk een feestje waard”, zegt Edwin.  Maar tegelijkertijd leven er toch ook nog wel zorgen bij de combinatie. “We zien dat de gemeente steeds meer meters voor het herstel van kademuren nu invult met renovatiemethoden. En we zijn er nog niet 100% gerust op dat we het beloofde aantal meters kadevervanging voor de komende jaren ook echt in portefeuille krijgen. Aan het begin van het traject werd er gesproken over 300 tot 1000 meter kade per jaar. We hebben toen met onze oplossing ingezet op 600 meter, maar we moeten nog zien dat we de 300 meter halen. Dat baart ons wel zorgen. En goed, we krijgen alles wat onder het afgesproken minimum valt gecompenseerd, maar daarvoor zijn we dit avontuur natuurlijk niet begonnen.”

Verder innoveren en verbeteren

“Vanuit de gemeente gezien biedt renovatie natuurlijk kansen. Het is duurzaam en je behoudt het erfgoed”, zegt Merijn. “Maar je moet natuurlijk ook goed naar de kosten kijken. Als het op lange termijn rendabeler is om een kademuur nu volledig te vervangen dan hem voor de komende 30 jaar te renoveren en dan alsnog te vervangen, dan zou ik voor het eerste willen pleiten. Daarnaast vind ik ook dat we het contract dat we nu hebben goed moeten benutten. Daar is niet voor niets zoveel werk in gestoken. Bovendien zullen ze bij G-kracht hun oplossing ook nog verder doorontwikkelen. Wie weet waar je dan uitkomt.”

Met die doorontwikkeling zijn ze bij G-kracht inderdaad al druk bezig, kan Edwin beamen. ”We denken dat we in de toekomst de oplossing ook zonder ankers achter de kademuur kunnen bouwen”, zegt hij. “Dat betekent dat de oplossing een stuk eenvoudiger wordt en we nog sneller kunnen bouwen. En het maakt de oplossing ook een stuk duurzamer. Op dat vlak kijken we sowieso naar nog een aantal andere optimalisaties, zoals het gebruik van hout voor de kleine buispalen en vulmateriaal achter de kade waar muurplantjes in kunnen wortelen.”

Maar eerst willen ze met het nieuwe contract de nodige meters maken. “1 kade is nog geen referentie”, sluit Edwin af. “Slim innoveren doe je deels ook op basis van wat je al weet. Dus eerst een paar kades in de standaarduitvoering echt in de vingers krijgen, dan eruit filteren waar de winst zit en dan verder innoveren!”

Deel uw mening

helena

kunnen de kade vernieuwers niet aanschuiven bij de kabinetsformatie? als je met hun methode werkt kom je ergens.

Merijn Buist

Haha, ja we kunnen ze nog wel wat leren over een gezamenlijke missies, echt samenwerken en volhouden.