skip to main content
Twee verkeersregelaars, regelen het verkeer

Stad

Alleen samen met onze partners, bewoners en ondernemers in de stad kunnen we het herstel van de bruggen en kademuren succesvol aanpakken.

Het is de taak van de gemeente om de bruggen en kademuren veilig te houden en te herstellen, en de stad tegelijk leefbaar en bereikbaar te houden. Maar dat doen we niet alleen. Daarvoor werken we samen met aannemers, ingenieursbureaus, nutsbedrijven, kabelaars, de vervoersdiensten, en de nood- en hulpdiensten. Om maar eens een aantal partijen te noemen.

En we houden natuurlijk zoveel mogelijk rekening met de belangen van bewoners en ondernemers in de stad. We betrekken ze bij onze plannen, houden hen op de hoogte van onze werkzaamheden, luisteren naar hun zorgen, doen ons werk met zo min mogelijk hinder, en zorgen dat het dagelijkse leven zoveel mogelijk normaal door kan gaan. Bijvoorbeeld door de rijweg open te houden als dat kan, sneller te werken, met minder groot materieel, elektrisch en vanaf het water. En door samen met hen te kijken hoe we de stad ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar kunnen houden, en er nog een prettiger en aantrekkelijker stad van kunnen maken om te wonen, te werken en te verblijven.