skip to main content
Iemand van G-kracht inspecteert of de betonschorten goed zijn bevestigd aan de buispaalconstructie

Innovatiepartnerschap Kademuren

Dossier

Het Innovatiepartnerschap Kademuren (IPK) is een bijzonder innovatietraject om de Amsterdamse kademuren sneller, goedkoper, duurzamer en met minder hinder voor de omgeving te vervangen. Ruim 5 jaar na de voorzichtige start werpt het nu de eerste vruchten af, met 3 totaal nieuwe technieken voor de vervanging van kademuren.

Van de 16 partijen die zich inschreven voor de aanbesteding zijn er uiteindelijk 3 combinaties overgebleven die hun concept samen met een team van de gemeente mochten uitwerken tot een beproefde methode: G-kracht, Koningsgracht en Kade 2.020.

Pilots

Die 3 partijen hebben elk een heel eigen methode ontwikkeld. In de laatste fase van het traject passen zij die methode toe in een pilotproject aan een Amsterdamse gracht. Koningsgracht en Kade 2.020 rondden deze fase nu af, respectievelijk aan de Brouwersgracht en de Lijnbaansgracht.

Bij G-kracht hebben ze hun pilot inmiddels afgerond, en zijn ze na een laatste toets doorgestroomd naar een raamcontract. Zij gaan de komende 4 jaar minstens 1100 meter kademuur vervangen, met een optie om dit nog eens 4 jaar te verlengen.

Complementaire technieken

Als ook de andere 2 technieken door de eindtoets komen, heeft Amsterdam 3 nieuwe technieken om zijn slechtste kademuren de komende jaren te vervangen. 3 technieken die niet alleen sneller, goedkoper en duurzamer zijn, maar waarmee we ook veel meer bomen op de kade kunnen behouden. En die elkaar ook nog eens heel mooi aanvullen als het gaat om verschillende situaties als smalle kades, smalle grachten, woonboten die aan de kade liggen en bomen die dicht op de kaderand staan.

Hieronder lees je interviews met de projectmanagers van de 3 partijen en de technisch managers die de ontwikkeling van hun oplossingen vanuit de gemeente hebben begeleid. En een interview met de gemeentelijk projectmanager die het geheel in goede banen heeft geleid.

Bekijk ook de andere dossiers

Wetenschap wijst de weg