skip to main content

Renovatie

Dossier

Het volledig vervangen van alle zwakke bruggen en kademuren kost veel tijd, geld en middelen. Daarom ontwikkelen we nieuwe technieken om het herstel op een andere manier aan te pakken. Door middel van renovatie.

Bij een renovatie bouwen we niet een compleet nieuwe brug of kademuur, maar herstellen we de delen die niet meer voldoen. Zo kunnen we de levensduur van de brug of kademuur verlengen met ten minste 30 jaar, en soms zelfs met 100 jaar. Bovendien kunnen we ze sneller en goedkoper herstellen, en behouden we het historisch aanzicht van de stad.

De technieken om die renovaties uit te voeren liggen niet panklaar op de plank. Die hebben we moeten ontwikkelen. Een aantal van die technieken hebben we inmiddels al toegepast. Andere technieken zijn we volop aan het ontwikkelen in proeftuinen verspreid over de stad.

Lees meer over de verschillende renovatie-technieken.