skip to main content
Een medewerker voert laswerkzaamheden uit bij een kadevernieuwing

Techniek

Techniek is een krachtige tool om meer inzicht te krijgen in de staat van de bruggen en kademuren en het herstel slimmer, sneller en gerichter aan te pakken.

Met wetenschappelijk onderzoek hebben we kunnen aantonen dat er veel minder bruggen slecht aan toe zijn dan we eerst moesten aannemen. Hiervoor hebben we ter plekke en in het lab proeven gedaan met houten funderingen en betonnen brugdekken. Voor het onderzoek naar de kademuren hebben we zelfs een heel openluchtlab ingericht in het Amstelkwartier. Met die kennis hebben we een standaard risicobeoordeling en toetskader ontwikkeld waarmee we alle bruggen en kademuren betrouwbaar kunnen doorlichten als dat nodig is.

Tegelijkertijd houden we de bruggen en kademuren steeds beter in de gaten tegen lagere kosten. Onder meer door innovatieve, nieuwe methoden toe te passen, zoals gebruik van satellietinformatie en fotogrammetrie.

Als blijkt dat we een brug of kademuur moeten herstellen, hebben we inmiddels de keuze uit verschillende mogelijkheden. Zo hebben we in een langjarig innovatietraject 3 nieuwe technieken ontwikkeld om kademuren sneller, duurzamer en met veel minder hinder te herstellen, en daarbij ook meer bomen te behouden.

Daarnaast passen we nieuwe methoden toe om kademuren te renoveren in plaats van ze volledig te slopen en vervangen. 1 methode, grountinjectiepalen, is al in gebruik genomen. 3 andere methoden zijn in ontwikkeling en hopen we op termijn toe te kunnen voegen aan onze gereedschapskist.